137. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua nước favel cho ttyt cam lâm

0
438

Xem tại đây:  http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/137.-Quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chỉ-định-thầu-rút-gọn-gói-thầu-mua-nước-favel-cho-ttyt-cam-lâm.pdf