155. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua vaccin phụ vụ tiêm dịch vụ

0
342

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/155.-Quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chỉ-định-thầu-rút-gọn-gói-thầu-mua-vaccin-phụ-vụ-tiêm-dịch-vụ.pdf