161. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua thiết bị lưu trữ cho TTYT CAM LÂM

0
421

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/161.-Quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chào-giá-cạnh-tranh-gói-thầu-mua-thiết-bị-lưu-trữ-cho-TTYT-CAM-LÂM.pdf