165. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua vaccin phục vụ tiêm dịch vụ tại ttyt cam lâm

0
349

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/165.-Quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chỉ-định-thầu-rút-gọn-gói-thầu-mua-vaccin-phục-vụ-tiêm-dịch-vụ-tại-ttyt-cam-lâm.pdf