1670. Về việc chào giá cạnh tranh mua sắm đồ vải đợt II năm 2020

0
429

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/1670.-về-việc-chào-giá-cạnh-tranh-mua-sắm-đồ-vải-đợt-II-năm-2020-1.pdf