172. (PHỤ LỤC) Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ chuyên môn đợt I.2020

0
380

Xem tại đây:http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/172.-PHỤ-LỤC.pdf