246. Quyết định phê duyệt kế hoạch dự toán đấu thầu mua sắm văn phòng phẩm, công vụ dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn năm 2021

0
431

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1lmgEgXk9cWhUrsB4dIuH29_JqInrXPwr/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here