302. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu mua linh kiện thay thế sửa chữa máy X-Quang…

0
465

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/302.-Quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chào-giá-cạnh-tranh-gói-thầu-mua-linh-kiện-thay-thế-sửa-chữa-máy-X-Quang….pdf