335. Quyết định Phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Mua thực phẩm phục vụ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật quí IV năm 2021

0
331

xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1JHY42CcXn2aFtv5UmDhB-MBMmmy0Nrld?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here