379. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua test xét nghiệm kháng nguyên sars-cov2AG…

0
416

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1o2qdeFRkzVfs1VgIyOzXTkQ7MSnYSbyq/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here