414. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua găng tay khám các số phục vụ phòng chống dịch covid-19 cho ttyt cam lâm

0
359

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1VXxz39zQLS4XXKJmsmYWB2r05bwaI_Po/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here