420. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gon gói thầu thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm chất thải có nguy cơ chứa sars-cov -2

0
429

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1nxYbJl-BaMDuwZ6BwghC1fR2gC75fDbq/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here