421. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào giá cạnh ranh gói thầu mua phim x-quang

0
408

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/12/421.-Quyết-định-về-việc-phê-duyệt-kết-quả-chào-giá-cạnh-ranh-gói-thầu-mua-phim-x-quang.pdf