43. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua văc xin phục vụ công tác tiêm văc xin dịch vụ tại ttyt cam lâm

0
413

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1LlGcKlb0y-SVCSTmBs4POZQo6pDlHnGL?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here