435. quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua test xét nghiêm…

0
407

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/11tPJu4O7YuUXE1SuHQOj1A3k7lc-sUDs/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here