478. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua VTYT phục vụ tiêm vaccin phòng covid-19 của ttyt cam lâm

0
353

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1zbJesl7UEo1NCxUD_OWOsXNPHkWGxsXD/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here