546.QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu thuê máy chủ đám mây.signed

0
363

xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1CHhrXZE5GiuKzk9l6nur2NwPSyv0rDuA/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here