549. thông báo chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm vật tư hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

0
285

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1szWmlHESPIS9vJYXmfQGamQsFTIVZOq7/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here