573. Về việc chào giá cạnh tranh mua sắm vật tư sửa chữa máy tính đợt I.2020

0
432

Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/573.-về-việc-chào-giá-cạnh-tranh-mua-sắm-vật-tư-sửa-chữa-máy-tính-đợt-I.2020.pdf