675.THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ BÁO GIÁ Máy Monitor.signed.signed

0
185

28.4 187. Tờ trình vv xin chủ trương và KH mua máy Monitor sản khoa phục vụ công tác chuyên môn tại TTYT Cam Lâm_0001 675.THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ BÁO GIÁ Máy Monitor.signed.signed

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here