784. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hành cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm vật tư hóa chất thuốc phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại TTYT CAM LÂM

0
236

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/10QDkuUs-uJOWUVvjFUg-WsANK1V0RDkt?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here