849. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầu sửa chữa máy x-quan

0
321

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1VOAacfHuEAVOXhcnzsH_Y5J9IO1mOXgJ?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here