859. thông báo về việc gia hạn thời gian mời thầu lần 2

0
316

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/11xS5L1r3QmDKP-Pgqll4H7kL7JSyqA4q/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here