868.Thông báo nhận hồ sơ báo giá mời cung cấp giá bán vật tư tiêu hao, sinh phẩm, hóa chất thông thường phục vụ công tác chuyên môn

0
261

256.LI-III.signed.signed 256.Quyết định phê duyệt chủ trương mua sắm VTTH-SP-HC.signed.signed 868.THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ BÁO GIÁ mời cung cấp giá bán vật tư tiêu hao, sinh phẩm, hóa chất thông thường phục vụ công tác chuyên môn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here