963. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO GIÁ Chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: mua hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm

0
277

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1QE-sD6xny0NA3hLeotyQWbI2761dUYuN?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here