Băng rôn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngành Dân số số, Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12

0
470

Kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021), Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12, Trung tâm Y tế phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phát tin/bài tuyên truyền trên hệ thống loa đài và làm mới 04 băng rôn treo trên các trục đường chính huyện.Xem tin tức: https://drive.google.com/drive/folders/1ed-9hguhEnpocyqZi1xCD5YAYyeqJlyc?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here