1076. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua phim x-quang

0
370

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1fCCh6XtAK117fXJ5pYr2i3jwOyezmqND/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here