Báo cáo kiểm tra, giám sát của Phòng Điều dưỡng quí II.2015

0
1327

Thực hiện kế hoạch 369/KH-YTCL ngày 19 tháng 6 năm 2015 về việc kiểm tra giám sát quý II năm 2015;
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng.
Qua kiểm tra giám sát công tác quí II. Phòng Điều dưỡng báo cáo như sau:

I. CÁC KHOA, 2 ĐỘI VÀ 2 PHÒNG KHÁM:

1. Ưu điểm nổi bật:

– Có xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm tại khoa (Khoa Phụ sản)
– Có sổ theo dõi sai sót của các khoa (Khoa XN-CĐHA)
1. Ưu điểm:
– Giải thích, hướng dẫn cho bệnh nhân cùng tiết kiệm
– Phổ biến kịp thời các quy định ban hành
– Quản lý buồng bệnh tốt
– Nắm được các thông tin, báo cáo sự cố
– Thực hiện tốt quy trình rửa tay thường quy
– Nắm bắt được tình hình người bệnh
– Chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra.
– Thực hiện tốt công tác hồ sơ bệnh án
– Các phòng thủ thuật sạch sẽ
2. Khuyết điểm:
– Có thông tin sự cố đến nhân viên nhưng chưa nắm rõ (Khoa Phụ sản, Khoa XN-CĐHA, khoa Nhi, khoa Khám)
– Những sự cố lớn chưa thực hiện báo cáo (Khoa XN-CĐHA)
– Chưa thông tin đến viên chức trong khoa: quy định mới ban hành, kết quả giải quyết sự cố; chưa chuẩn bị tốt phương tiện cấp cứu; thực hiện chưa đúng y lệnh; cơ số tủ trực không đầy đủ; sổ chuyển khoa chưa thực hiện ký nhận đầy đủ; (Cấp cứu)
– Phân loại rác chưa đúng (PK. Cam An Nam, Khoa Nhiễm, Khoa XN-CĐHA, )
– Dụng cụ tiểu phẫu chưa có hạn sử dụng (PK. Suối Tân)
– Chưa trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh (PK. Suối Tân)
– Các cá nhân tại khoa phòng chưa nắm kỹ các thời điểm rửa tay thường quy ( Khoa Nội, Khoa Khám, Khoa Ngoại, Khoa XN-CĐHA, Khoa Sản)
Đề nghị:
– Thông tin kịp thời bảng tổng hợp giải quyết sự cố đến toàn thể viên chức trong khoa để rút kinh nghiệm, không để sự cố lập lại
– Bổ sung các quy trình rửa tay thường quy tại các điểm đặt lavabo rửa tay và các dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các bàn khám.
– Nhân viên trong khoa cần nắm rõ các thời điểm rửa tay thường quy và thực hiện vệ sinh tay theo bảng cam kết vệ sinh tay đã đăng ký đầu năm.
– Tăng cường kiểm tra giám sát tại khoa phòng về thực hiện phân loại rác theo quy định.
II. CÁC TRẠM Y TẾ:
1. Ưu điểm chung:
– Chuẩn bị công tác kiểm tra tốt.
– Sắp xếp các phòng gọn gàng, ngăn nắp.
– Có đầy đủ các phương tiện cấp cứu : bóng ambu, dây ô xy, hộp chống sốc.
–  Có triển khai thực hiện báo cáo sự cố
– Có đầy đủ giấy tờ, sổ sách liên quan công tác KSNK
– Thực hiện tương đối tốt công tác KSNK
2. Nhược điểm :
– Hầu hết các TYT có triển khai chương trình khai báo sự cố, phòng ngừa nguy cơ nhưng chưa đẩy mạnh thực hiện, chưa thực hiện khai báo
– Chưa trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh (TYT Cam Thành Bắc, TYT.Cam Phước Tây, TYT.Cam Hiệp Bắc)
– Phân loại rác sai quy định (TYT Cam An Nam, TYT Cam Phước Tây)
– Vệ sinh nội cảnh, ngoại cảnh chưa tốt: tủ thuốc, tủ vật tư, tủ làm việc, cửa sổ, phòng tiểu phẫu chưa tốt (TYT Cam Hòa, TYT Cam Đức, TYT Suối Tân, TYT Cam Hiệp Nam, TYT.Cam Phước Tây (vì không có nước sử dụng), TYT Cam An Nam (cơ sở đang sữa chữa)).
– Chưa triển khai thực hiện khai báo sự cố (TYT Cam Phước Tây)
– Thực hiện thông tin sự cố tại TYT chưa tốt (TYT Cam An Nam, TYT. Cam Phước Tây, TYT. Cam Hải Đông, TYT Cam Hải Tây, TYT Suối Cát).
–  Riêng TYT Cam Hiệp Bắc công tác vệ sinh nội cảnh quá kém, chưa thực hiện đúng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn : tủ thuốc, tủ làm việc, tủ đầu giường… quá nhiều bụi ; bàn tiểu phẩu : nệm dín máu khô, dưới nệm có nước bẩn ứ đọng và hôi.
Đề nghị :
– Đẩy mạnh chương trình khai báo sự cố, phòng ngừa nguy cơ
– Thực hiện vệ sinh tại trạm (chú ý: bụi ở các tủ thuốc, tủ làm việc, tủ đầu giường, phòng tiểu phẫu…)
– Trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các bàn khám bệnh và bổ sung các bảng hướng dẫn quy trình rửa tay thường quy tại nơi rửa tay.
– Tăng cường kiểm tra giám sát và cần có các biện pháp xử lý đối với những cá nhân vi phạm quy định phân loại rác tại TYT.
– Màu thùng rác sinh hoạt (màu xanh) và thùng rác lây nhiễm (màu vàng) cần thực hiện theo đúng quy định