Lịch trực chuyên môn | TTYT Cam Lâm

0
13583

Lịch trực chuyên môn Tuần 21/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 20/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 19/2024 (SỬA)

Lịch trực chuyên môn Tuần 19/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 18/2024

LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

TRONG NGÀY NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5 

Lịch trực chuyên môn Tuần 17/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 16/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 15/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 14/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 13/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 12/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 11/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 10/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 9/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 8/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 07/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 06/2024

Lịch trực TẾT

Lịch trực chuyên môn Tuần 05/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 04/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 03/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 02/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 01/2024

Lịch trực chuyên môn Tuần 52/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 51/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 50/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 49/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 48/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 47/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 46/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 45/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 44/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 43/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 42/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 41/2023

 

Lịch trực chuyên môn Tuần 40/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 39/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 38/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 37/2023


Lịch trực chuyên môn Tuần 36/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 35/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 34/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 33/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 32/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 31/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 30/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 29/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 28/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 27/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 26/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 25/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 24/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 23/2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 22/2023

 

Lịch trực chuyên môn Tuần 21/2023. (ĐỔI)

Lịch trực chuyên môn Tuần 20/2023. (ĐỔI)

Lịch trực chuyên môn Tuần 20/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 19/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 18/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 17/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 16/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 15/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 14/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 13/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 12/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 11/2023.

 

Lịch trực chuyên môn Tuần 10/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 09/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 08/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 07/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 06/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 04/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 03/2023.

LỊCH TRỰC TẾT QUÝ MÃO NĂM 2023

Lịch trực chuyên môn Tuần 02/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 01/2023.

Lịch trực chuyên môn Tuần 52/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 51/2022.

 

Lịch trực chuyên môn Tuần 50/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 49/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 48/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 47/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 46/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 45/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 44/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 43/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 42/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 41/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 40/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 39/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 38/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 37/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 35/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 35/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 34/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 33/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 32/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 31/2022.

 

Lịch trực chuyên môn Tuần 30/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 29/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 28/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 27/2022.

Lịch trực chuyên môn Tuần 25/2022.

 

Lịch trực chuyên môn Tuần 25/2022

Lịch trực chuyên môn Tuần 24/2022

Lịch trực chuyên môn Tuần 23/2022

Lịch trực chuyên môn Tuần 22/2022

Lịch trực chuyên môn Tuần 21/2022

Lịch trực chuyên môn Tuần 20/2022

Lịch trực chuyên môn Tuần 19/2022

Lịch trực chuyên môn Tuần 18/2022

 

 

LT chuyên môn tuần 16/2022

LT chuyên môn tuần 15/2022

LT chuyên môn tuần 14/2022

LT chuyên môn tuần 13/2022

LT chuyên môn tuần 12/2022 (thay đổi)

LT chuyên môn tuần 12/2022

 

LT chuyên môn tuần 10/2022

LT chuyên môn tuần 09/2022

LT chuyên môn tuần 08/2022

 

LT chuyên môn tuần 08/2022

LT chuyên môn tuần 06/2022 (thay đổi)

 

Lịch trực tết nguyên đán 2022

 

LT chuyên môn tuần 06/2022

LT chuyên môn tuần 05/2022

LT chuyên môn tuần 04/2022

LT chuyên môn tuần 03/2022

 

LT chuyên môn tuần 02/2022

LT chuyên môn tuần 01/2022

 

LT chuyên môn tuần 53

LT chuyên môn tuần 52

 

LT chuyên môn tuần 51

LT chuyên môn tuần 50

LT chuyên môn tuần 49

LT chuyên môn tuần 48

 

LT chuyên môn tuần 47

LT chuyên môn tuần 46

LT chuyên môn tuần 45

 

LT chuyên môn tuần 42

LT chuyên môn tuần 42

 

LT chuyên môn tuần 41

 

LT chuyên môn tuần 40 (SỬA ĐỔI)

 

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 40

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 39

 

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 38

 

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 37

 

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 36

 

Lịch trực BV dã chiến (TTYT Cam Lâm, Đồng Cau)& LT chuyên môn tuần 35

Lịch trực BV dã chiến (TTYT Cam Lâm, Đồng Cau)& LT chuyên môn tuần 34

Lịch trực BV dã chiến đợt 2 (TTYT Cam Lâm, Đồng Cau)& LT chuyên môn tuần 33

Lịch trực BV dã chiến đợt 2 (TTYT Cam Lâm, Đồng Cau)& LT chuyên môn tuần 32

Lich truc &làm ngày tuần 31.2021- BVDC

Lịch trực chuyên môn TUẦN 30

Lịch trực chuyên môn TUẦN 29

==========================

Lịch trực chuyên môn TUẦN 28

 

Lịch trực chuyên môn TUẦN 27

 

Lịch trực chuyên môn TUẦN 26

Lịch trực chuyên môn TUẦN 25

 

Lịch trực chuyên môn TUẦN 24

Lịch trực chuyên môn TUẦN 23

 

Lịch trực chuyên môn TUẦN 22

THAY ĐỔI:

 

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here