Lịch trực chuyên môn | TTYT Cam Lâm

0
2091

 

LT chuyên môn tuần 49

LT chuyên môn tuần 48

 

LT chuyên môn tuần 47

LT chuyên môn tuần 46

LT chuyên môn tuần 45

 

LT chuyên môn tuần 42

LT chuyên môn tuần 42

 

LT chuyên môn tuần 41

 

LT chuyên môn tuần 40 (SỬA ĐỔI)

 

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 40

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 39

 

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 38

 

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 37

 

Lịch trực BV dã chiến& LT chuyên môn tuần 36

 

Lịch trực BV dã chiến (TTYT Cam Lâm, Đồng Cau)& LT chuyên môn tuần 35

Lịch trực BV dã chiến (TTYT Cam Lâm, Đồng Cau)& LT chuyên môn tuần 34

Lịch trực BV dã chiến đợt 2 (TTYT Cam Lâm, Đồng Cau)& LT chuyên môn tuần 33

Lịch trực BV dã chiến đợt 2 (TTYT Cam Lâm, Đồng Cau)& LT chuyên môn tuần 32

Lich truc &làm ngày tuần 31.2021- BVDC

Lịch trực chuyên môn TUẦN 30

Lịch trực chuyên môn TUẦN 29

==========================

Lịch trực chuyên môn TUẦN 28

 

Lịch trực chuyên môn TUẦN 27

 

Lịch trực chuyên môn TUẦN 26

Lịch trực chuyên môn TUẦN 25

 

Lịch trực chuyên môn TUẦN 24

Lịch trực chuyên môn TUẦN 23

 

Lịch trực chuyên môn TUẦN 22

THAY ĐỔI:

 

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here