1215. QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp Gói thầu mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

0
230

1215. Phụ lục I 1215. Phụ lục II 1215. Phụ lục III 1215. Phụ lục IV 1215. QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp Gói thầu mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here