NGHỊ ĐỊNH 96_2023_NĐ-CP NGÀY 30_12_2023 HƯỚNG DẪN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

0
284

Xem đầy đủ thông tin tại đây:👉 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-96-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Kham-benh-chua-benh-583328.aspx