Quyết định ban hành qui trình khám bệnh

0
103

Quyết định ban hành qui trình khám bệnh

Phụ lục đính kèm:

Qui trình khám bệnh cho người có thẻ BHYT

QT khám bệnh cho người bệnh không có thẻ BHYT

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here