Quyết định về việc ban hành quy định bình bệnh án cấp bệnh viện, bình đơn thuốc tại khoa khám bệnh và đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh tại bệnh viện

0
1435

Quyết định về việc ban hành quy định bình bệnh án cấp bệnh viện, bình đơn thuốc tại khoa khám bệnh và đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh tại bệnh viện

Đính kèm: Quy định đính kèm-Qui định bình bệnh án-Bình đơn thuốc-Đánh giá công tác cấp cứu tại BV

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here