Thông báo các sơ sở Y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

0
18