Thông điệp truyền hình về tận dụng cơ cấu dân số vàng

0
288

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12, Khoa Dân số Cam Lâm gửi thông điệp truyền hình về tận dụng cơ cấu dân số vàng (Tổng cục DS-KHHGĐ sản xuất) theo đường linhk sau: https://drive.google.com/drive/folders/1gpJrHgTWEO_EF4QfmZNBEodY8SHeprdx?usp=share_link

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here