TRI ÂN NHỮNG TRÁI TIM NHÂN ÁI.

0
653

TRI ÂN NHỮNG TRÁI TIM NHÂN ÁI !

Chiều ngày 01/8/2023 Trung tâm tiếp nhận Trang thiết bị Y tế từ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – PHÒNG GIAO DỊCH CAM LÂM, gồm: 30 bộ Máy đo huyết áp người lớn, 09 bộ máy đo huyết áp trẻ em, 06 máy điện châm và 08 giường bệnh nhân có tay quay, với tổng trị giá 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

Thay mặt Ban giám đốc và tập thể CNV TTYT Cam Lâm, chúng tôi chân thành tri ân tấm lòng nhân ái đã quan tâm  đúng vào thời điểm khó khăn này. Kính chúc các Anh chị luôn dồi dào sức khỏe.

Qua đây chúng tôi rất mong nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa để anh em nghành y thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cơ sở trang thiết bị đầy đủ nhất.

Trân trọng biết ơn sâu sắc./.

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here