1023. quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua máy chiếu phục vụ công tác chuyên môn tại ttyt cam lâm

0
325

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1pGO9lIFJSFV5r21pYd4geM2LfpbUKLQe/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here