1035. QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Mua vắc xin dịch vụ quý II năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

0
253

https://drive.google.com/file/d/18_D5CmSwJyV5vWv2LAO-RH_igwcEF4xy/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here