1132. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh thông thường gói thầu mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

0
226

https://drive.google.com/file/d/1-JOeSaLGbRF9GNWX2NdAyh_DjrvzhBfO/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here