1133. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

0
217

https://drive.google.com/file/d/1Chk7lwbsnEkOoDrrGeiJSv8ojoLSOGFO/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here