1139. thông báo về việc gia hạn thời gian mời thầu gói thầu bảo trì trang thiết bị y tế năm 2022 tại ttyt cam lâm

0
293

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1f4LS084jVzkzhFKAY06FBmhAhPPljzXB/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here