1025. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua máy tính máy in phục vụ công tác chuyên môn tại ttyt cam lâm

0
199

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1LfcJWmyiyyUER0yP_1kjlikmSQWQP4o0/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here