1196. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm thiết bị sửa chữa thay thế máy in phục vụ công tác chuyên môn

0
211

https://drive.google.com/drive/folders/15IWUYRX1WzxXlYYoLzXAgcLYgaV_XjZj?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here