Truyền thông về các tính năng, cách cài đặt, sử dụng app sống khỏe để thực hiện sàng lọc, chuyển gửi, theo dõi và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường

0
190

https://drive.google.com/drive/folders/1Y2xtk8uEzFm7FXPcT7F_7R6kSCFrpVZW?usp=sharing

Truyền thông về các tính năng, cách cài đặt, sử dụng app sống khỏe để thực hiện sàng lọc, chuyển gửi, theo dõi và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here