1245 ( Đ). Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu gói thầu mua bộ máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn tại ttyt cam lâm

0
180

1245 ( Đ). Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu gói thầu mua bộ máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn tại ttyt cam lâm

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here