1244. Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu Gói thầu: Mua thiết bị đọc QR Code trên thẻ căn cước công dân tại Trung tâm Y tế Cam Lâm

0
182

1244. Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá 1244. Phụ lục HSYC1.signed

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here