1241. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sinh phẩm

0
330

1241 ( pl- qđ) 1241. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sinh phẩm

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here