1240. quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua sắm trực triếp gói thầu mua vật tư tiêu hao

0
207

1240 ( pl) 1240. quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua sắm trực triếp gói thầu mua vật tư tiêu hao

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here