1235. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu

0
177

1235 ( pl_qđ) 1235. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here