163. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua sắm kim châm cứu phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

0
319

xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/16RnXcL52JNYhAM2jxDkJbxpxV0VoLlu2?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here